Velikonoční vigilii celebroval veselský děkan Mons. Václav Vrba. Svým zpěvem ji obohatil veselský chrámový sbor. Hrou na varhany doprovodil Jiří Kovář.
Foto: Zbyněk Šišpera