Myslím na Vás u oltáře a těším se na společné setkání.

kaplan Ondřej +