Žehnání obnoveného kříže v Zarazicích

Obnovenému kříži za účasti místních občanů požehnal veselský jáhen Václav Škvařil. Událost zpěvem doprovázel Veselský mužský sbor.