Bratři a sestry

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Pro nás to znamená, že rušíme systém rezervací na nedělní bohoslužby. Počet účastníků od této chvíle není omezen, jestliže dodržíme 3 podmínky.

  1. Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku).
  2. Budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti.
  3. Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce

Proto vás prosíme o dodržení těchto předpisů a ohleduplnost, možnost přijetí svatého přijímání mimo mši svatou v obvyklých časech zatím zůstává nezměněna.

 

 

Celé znění těchto mimořádných optatření naleznete na webu cirkev.cz

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210423nova-opatreni-od-vlady-cr-od-26-dubna-2021