Farní rady

Rady ve farnosti se řídí stanovami, které vydal diecézní biskup. Předsedou rady je vždy farář.

Někteří členové jsou voleni, někteří jmenováni, někteří jsou členy rady ze svého úřadu.

Rada má pouze poradní hlas. Farář sice potřebuje k některým rozhodnutím souhlas rady, např.: při prodeji nemovitého majetku, ale protože on je statutárním, který nese odpovědnost i před zákonem, nemůže být přísně vázán rozhodnutím rady. Farnost nemá kolektivní vedení.

Pastorační rada

Spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenství věřících.

Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia.

Předsedou rady je farář.

Členové rady: 

 • Bílek Jan  –  jbilek66@seznam.cz
 • Bílek Jiří, Ing.  –  j.bilek10@centrum.cz
 • Bílková Jitka  –  jitkab17@seznam.cz
 • Pavka Jiří  –  jirka.pavka@seznam.cz
 • Sedláčková Marie, Ing.  –  sedlackova3727@seznam.cz
 • Těthalová Marcela  –  marcela.teth@seznam.cz
 • Tobola Pavel  –  paveltobola2@seznam.cz
 • Trčka Václav, Mgr.  –  tmarconi@centrum.cz
 • Zemanová Adéla, Ing.  –  zemanova.ada@seznam.cz

Ekonomická rada

Je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě majetku farnosti.

Úkolem rady je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.

Stará se o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomická rada má pouze poradní hlas.

Členové rady:

 • Bílek Vojtěch, Ing.  –  termservis@quick.cz
 • Horňáková Ludmila  –  horlidka@seznam.cz
 • Studénka Antonín, Ing.  –  a.studenka@gmail.cz
 • Trčka Václav,  Mgr.  –  tmarconi@centrum.cz