Kristus vítězí, Kristus kraluje,
Kristus vládne všem!

 Hle, náš Bůh a Král, pojďme, klaňme se mu.

Dove Picture

Aktuality