Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB Krizové opatření vlády: Na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který nepřekročí 10% míst k sezení. V našem kostele je to 25 osob. Přednostní právo účasti na bohoslužbě v kostele mají...

První svaté přijímání

Celkem 20 dětí letos přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Mši svatou celebroval veselský kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, který děti ke svátosti připravoval. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Kompletní galerii najdete na webu...

Hodová mše svatá

Slavnostní hodovou mši svatou celebroval P. Mons. Václav Vrba. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Po mši svaté zazpíval před kostelem Veselský mužský sbor známé lidové písně.