Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB Krizové opatření vlády: Do 10.1. 2021 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který nepřekročí 10% míst k sezení. V našem kostele je to 25 osob. Přednostní právo účasti na bohoslužbě...

První svaté přijímání

Celkem 20 dětí letos přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Mši svatou celebroval veselský kaplan Mgr. Ondřej Poštulka, který děti ke svátosti připravoval. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Kompletní galerii najdete na webu...

Hodová mše svatá

Slavnostní hodovou mši svatou celebroval P. Mons. Václav Vrba. Při mši sloužil jáhen Mgr. Václav Škvařil. Po mši svaté zazpíval před kostelem Veselský mužský sbor známé lidové písně.

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – INFORMACE PRO RODIČE

PRAKTICKÁ SCHŮZKA OHLEDNĚ 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ   BUDE V SO 19. 9. 2020 V 15:30 HOD. V UČEBNĚ A. NA FAŘE.                        I. SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ  SO 19. 9. 2020 16:00 hod. KOSTEL ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH. SVÁTOST...

Bartolomějská pouť

Slavnostní mši svatou celebroval veselský kaplan P. Mgr. Ondřej Poštulka. Koncelebroval jáhen Mgr. Václav Škvařil. Mši svatou doprovázel veselský chrámový sbor. Po mši svaté bylo před kostelem připraveno pro farníky malé pohoštění a k...