Chrámový sbor

Zkoušky chrámového sboru probíhají ve středu po večerní mši.


Historie

Chrámový sbor má dlouholetou tradici, určitě více než 250 let. Otec a syn, Alois a Václav Střecha působili jako varhaníci a Moravský zemský archiv uchovává signované skladby.

Latinské přísloví říká: „Laudis Domini nihil praeponitur.“ Nic nemá přednost před Boží chválou.

A proto se sbor se věnuje především liturgické službě. Můžeme uvést, že zpíval při bohoslužbách ve Vídni, v Herzogenburku, v  Čenstochové, dále to byl Zlín, Uničov, Lipov, Nedakonice, Bílovice, Kostelany, Renoty, Horní Studénky, Hluk, Nová Lhota, Hroznová Lhota.

Ale kvalitní věci, které byly nacvičeny s velkou námahou se nabízejí k opakovanému provedení. Proto uvedl řadu koncertů v chrámových prostorech (např.: Rohatec, Malacky, Vnorovy, Uherský Ostroh). Ve Veselí těch koncertů byla celá řada. Z toho nazvaného Suma roku v r. 1991 vzniklo CD.

Byly to koncerty zaměřené k liturgickým obdobím. Velikonoční 1992, 1993, 1994, dále vánoční, adventní, k výročím posvěcení kostela.

Řada z nich byla zaměřena tematicky jako např., Cyrilometodějský, pocta Panně Marii, Sedmkrát svatý, poslední z nich u sv. Bartoloměje s tematikou slovanské vzájemnosti.