Slavnostní mši svatou ke cti sv. Bartoloměje celebroval veselský kaplan Mgr. Milan Maštera. Zpěvem doprovázel veselský chrámový sbor. Po mši svaté následovalo zpívání před kostelem s
CM Radošov s primášem Radimem Havlíčkem.
Foto: Zbyněk Šišpera