Možnost přispět do sbírky na provoz farnosti a opravy kostela: ŘKF Veselí n. Mor. č.ú.: 1442776329/0800 (ČS) .