Mši svatou celebroval veselský děkan Mons. Václav Vrba. Zpěvem doprovázel veselský chrámový sbor.
Foto: Zbyněk Šišpera