Během školního roku slavíme v naší farnosti každou středu v 18 hod. mši sv. pro děti.
Od 17 hod. se ve zpěvárně kostela schází Scholička k nácviku písní.
Děti dostávají v neděli po mši sv. samolepku, kterou si lepí do zvláštního sešitku. Jakou má obrázek v sešitku, po doplnění samolepkou, souvislost s nedělním evangeliem se děti dozví právě na středeční mši sv. při kázání.