Mši svatou u kaple Panny Marie v městské části Zarazice celebroval kaplan Mgr. Ondřej Poštulka. Přisluhoval jáhen Mgr. Václav Škvařil. Po mši svaté následovalo malé pohoštění za doprovodu místní dechové hudby.