Pastorační rada

Pastorační rada farnosti spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenství věřících. Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia.

 

Členové pastorační rady farnosti:
 • Mons. Václav Vrba – předseda
 • P. Mgr. Ondřej Poštůlka
 • Ing. Jiří Bílek – místopředseda
 • Jitka Bílková
 • Marie Bílková
 • MUDr. Jiljí Minařík
 • Jiří Peša
 • Marcela Těthalová
 • Mgr. Václav Trčka
 • Ing. Marie Sedláčková
 • René Zeman
ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ