Spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenství věřících.

Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia.

Předsedou rady je farář.

Členové rady: 

  • Bílek Jan  –  jbilek66@seznam.cz
  • Bílek Jiří, Ing.  –  j.bilek10@centrum.cz
  • Bílková Jitka  –  jitkab17@seznam.cz
  • Pavka Jiří  –  jirka.pavka@seznam.cz
  • Sedláčková Marie, Ing.  –  sedlackova3727@seznam.cz
  • Těthalová Marcela  –  marcela.teth@seznam.cz
  • Tobola Pavel  –  paveltobola2@seznam.cz
  • Trčka Václav, Mgr.  –  tmarconi@centrum.cz
  • Zemanová Adéla, Ing.  –  zemanova.ada@seznam.cz