Pastorační rada

Pastorační rada farnosti spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenství věřících. Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia.