Pastorační rada

Pastorační rada spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenství věřících.

Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia.