Pravidelné schůzky

1,

Scházíme se jedenkrát za měsíc ve čtvrtek ve 20:00 hod. na faře. Při těchto setkáních se snažíme podpořit Misijní dílo především modlitbou. A to modlitbou růžence (desátku, dvou desátků či celého) na Misijní úmysl – buď z Apoštolátu modlitby nebo dle návodu živého růžence za misie.
Do každého desátku vkládáme šíření Božího království, misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby.

 

                                Termíny schůzek-page-001