Pravidelné schůzky

Scházíme se jedenkrát za měsíc ve čtvrtek ve 20:00 hod. na faře. Při těchto setkáních se snažíme podpořit Misijní dílo především modlitbou. A to modlitbou růžence (desátku, dvou desátků či celého) na Misijní úmysl – buď z Apoštolátu modlitby nebo dle návodu živého růžence za misie.

Do každého desátku vkládáme šíření Božího království, misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby.

Termíny schůzek v roce 2019

 • 17. 10.
 • 21. 11.
 • 19. 12.

Termíny schůzek v roce 2020

 • 16. 1.
 • 20. 2.
 • 19. 3.
 • 16. 4.
 • 21. 5.
 • 18. 6.
 • 17. 9.
 • 15. 10.
 • 19. 11.
 • 17. 12.