Ranní pozdrav z fary…

Bratři a sestry!

   Srdečně Vás zdravíme z kaple, kde každý den, když se ráno rozezní zvony od „Andělů strážných“, jsme už společně u oltáře a slavíme mši svatou. Ta je obětována na daný úmysl a společně s ním neseme k oltáři každého z Vás farníků. Když uslyšíte hlas zvonů, můžete se k nám připojit v modlitbě.

   Přejeme Vám požehnaný víkend a prosíme o modlitbu!

         Vaši kněží, otec Václav a Ondřej +

                                             Nebojte se, Já jsem přemohl svět! (Jan 16,33)