Svatý rok milosrdenství

   Jezus-bez-tla2                               ELE5fca18_SRE149_POPE_HOLYYEAR_1208_11                037772000144967389475

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“

(Lk 6, 36)

obrazek.php